Alert Items

 • No Alert messages !
 • News Items

 • There are no messages
 • Login

  Login
  Insert title here  WELKOM op de helpdeskpage vaste telefonie (CPS)   
  De info op deze pagina is enkel en alleen maar van toepassing voor de
  mensen die gebruik maken van CPS (carrier preselect) en dus nog
  over een Belgacom telefoonlijn beschikken.
  Bij problemen met uw product dient u eerst na te gaan waar het probleem
  zich
  werkelijk bevindt, bij Belgacom of bij United Telecom.

  Dit kan u eenvoudig te weten komen door enkele kleine testen uit te voeren:

    1)  Als u problemen ondervindt met zowel uitgaande als inkomende gesprekken dient u
         zich te wenden tot de helpdesk van Belgacom op 0800/22.400.
         Onze diensten treden nl enkel en alleen maar in werking bij uitgaande gesprekken.

    2)  Als u enkel geen uitgaande gesprekken kan voeren vragen we u eerst een test gesprek 
         te voeren met 1551 voor uw nummer bv. 1551016123123. Door deze test schakelt u
         United-Telecom uit en gaat u dit gesprek over Belgacom voeren. 

            - Komt dit test gesprek ook niet tot stand dan ligt het probleem bij de
              bestemmeling of heeft u een verkeerd nummer ingegeven.

            - Als u dit gesprek wel zonder enig probleem kan voeren, hebben wij van u volgende 
              gegevens nodig:

   

                                     - Het telefoonnummer waarmee u de oproep probeerde te voeren.
                                     - Het nummer  waarnaar u problemen heeft + eventueel het 
                                       land (Duitsland, Frankrijk,...)
                                     - De melding die u te horen krijgt (bezettoon, overbezettoon, 
                                       een bepaalde boodschap, ...)
                                     - Een aantal tijdstippen (dag, uur)  wanneer u dit nummer 
                                       heeft proberen te bereiken.
      
                               U kan deze gegevens doorsturen op het nummer 016/44 92 31. 
                              
  Wij behandelen uw probleem dan zo vlug mogelijk en houden u 
                               op de hoogte van het verdere verloop.

    
    3)  Bij problemen met de comfortdiensten bv. doorschakelingen, nummerweergave, 
         voice mail, ... d
  ient u zich steeds te wenden tot de helpdesk van Belgacom
         op 0800/22 400 daar 
  deze diensten door Belgacom worden geleverd en 
         eventueel gefactureerd.